ҚРТЖМ «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС

ПРАЙС-ПАРАҚ

(01.02.2014жыл)

Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
I. Нормативті-құқықытық және нормативтік құжаттар Қаз. Орыс
1 001 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы нормативтік құқықтық актілер жинағы. (Заңдар) 520 520
2 002 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы нормативтік, құқықтық актілер жинағы. (ҚР Үкіметінің Қаулылары) 440 440
3 003 ҚР АҚ енгізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 540 540
4 004 АҚ құрылымдары және оларды материалдық-техникалық құралдармен жабдықтаудың мөлшерлі нормалары туралы нұсқаулық 280 280
5

005

006

007

008

- ұйымдардағы кешендік оқу;

- АҚ құрамаларымен тактикалық-арнайы оқу (екі тілде);

- ұйымдардағы объектілік жаттығулар (екі тілде);

- ұйымдардағы командалық-штабтық оқу (екі тілде)

жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық.

300

260

280

300

6 009 Көшіру шараларын жүргізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 280 280
7 010 Бейбіт және соғыс уақытында АҚ қорғаныс ғимараттарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық 220 220
8 011 АҚ инженерлік-техникалық шаралар жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 390
9 012 Азаматтық қорғаныс мүддесінде қорғану құралдарындағы қажеттілікті айқындау туралы нұсқаулық (екі тілде) 70
10 013 Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік, және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері (екі тілде) 280
11 014 Өнеркәсіптік объектілердегі қауіпсіздік Декларациясын өңдеу Ережесі. Өнеркәсіптік объектілерде қауіпсіздік Декларациясын құқықтық сараптау Ережесі. 300
12 015 ҚР-дағы өрт қауіпсіздік Ережесі. 440 440
13 016 Ормандағы өрт қауіпсіздігі Ережесі. 240
14 017 ТЖ қауіп-қатері, туындауы қауіпі немесе туындауы кезінде ақпарат ұсыну тәртібі туралы Ереже. ТЖ критерийлері (екі тілде) 190
15 018 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ болғанын негіздейтін материалдарды ұсыну Ережесі 80
16 019 ТЖ қаупінің деңгейін айқындау және бағалау қағидасы 50
17 020 ТЖ қаупі деңгейлерінің өлшемшарттары 330 330
18 021 Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы ақпарат мониторингінің және халықты хабардар етудің мемлекеттік жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидалары 190
19 022 Тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидалары 150
20 023 Қазақстан Республикасының әскери доктринасы 190
21 024 Өрт, өнеркәсіптік қауіпсіздік және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында жатпайтын объектілер үшін тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері 300
II. Оқу-әдістемелік оқулықтар
22 030 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы 450 450
23 031 АҚ құрылымдары командирінің анықтамалығы 480 480
24 032 АҚ және ТЖ жануарлар мен өсімдіктерді қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
25 033 АҚ және ТЖ ЖЖМ қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 210
26 034 АҚ және ТЖ медицина қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 440
27 035 АҚ және ТЖ жол және көпір қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
28 036 АҚ және ТЖ сауда және азық-түлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (2 тілде) 190
29 037 АҚ және ТЖ инженерлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
30 038 АҚ және ТЖ қоғамдық тәртіпті қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
31 039 АҚ және ТЖ хабарландыру және байланыс қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
32 040 АҚ және ТЖ көлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 380
33 041 АҚ және ТЖ энергетикалық қызмет лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
34 042 АҚ және ТЖ техникалық қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 220
35 043 АҚ және ТЖ радиациялық және химиялық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 410
36 044 АҚ және ТЖ өртке қарсы қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы(екі тілде) 220
37 045 АҚ және ТЖ ақпараттық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы(екі тілде) 320
38 046 АҚ және ТЖ Республикалық қызметтері туралы ереже (екі тілде) 220
39 047 Ұйымдарда АҚ және ТЖ жөніндегі сабаққа арналған оқу құралы 440 440
40 048 «Құтқарушы» Оқу құралы. I – кітап (екі тілде) 500 500
41 049 «Құтқарушы» Оқу құралы. II – кітап (екі тілде) 540 540
42 050 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 1 - Кітап, (екі тілде) 540 540
43 051 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 2 - Кітап, (екі тілде) 440 440
44 052 Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу құралы (медициналық білім негіздері) 320 320
45 053 «Бастаушы сүңгушіге» оқу құралы 250 250
46 054 АҚ лауазымды тұлғаларының функционалдық қызметтері (екі тілде) 380
47 055 АҚ және ТЖ құрылымдарының ішкі құрамы мен командирлерінің функционалдық қызметтері 380 380
48 056 Табиғи және техногенді сипаттағы аймақтық және ғаламдық төтенше жағдайларды жою кезінде дағдарыстық басқару алгоритмі 210
49 057 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептердің бастауыш кластарына Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы (1-4 кластар) 200 200
50 058

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

1-бөлім (5-9 кластар)

380 380
51 059

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

2-бөлім (5-9 кластар)

380 380
52 060

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

(10-11 кластар)

440 440
III. Әдістемелік нұсқаулықтар және жаднамалар
53 070 АҚ және ТЖ мәселелері бойынша жұмысшыларды және қызметкерлерді дайындау және оқыту жөніндегі ШН АҚ бастығына көмек ретіндегі әдістемелік нұсқаулар (екі тілде) 410
54 071 Жұмыс істейтіндер саны 50 адамға дейін нысанының АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 390
55 072 Жұмыс істейтіндер саны 50 адамнан астам шаруашылық объектісінін АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық, (екі тілде) 420
56 073 Жалпы білім беретін мектептерде АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 320
57 074 Ұйымдарда сел жаттығуларын жүргізу және дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 190
58 075 Барлық түрдегі жалпы білім беретін жалпымектептік сейсможаттығу жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 90 90
59 076 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерде «Балаларды қорғау күнін» өткізу тәртібі туралы әдістемелік нұсқаулық 130 130
60 077 Өндірісте ҚӘУЗ-ді пайдаланатын көршілес химиялық қауіпті нысандағы авария кезінде жалпы білім беретін барлық үлгідегі мектептердегі жаттығуларға даярлық және өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 240
61 078 ҚР АҚ жеке қорғаныс құрал-жабдықтарын жарамсыздыққа жатқызу және тізімнен шығару тәртібі 140
62 079 Азаматтық қорғаныстың ұзақ сақталатын арнайы мүлкін сақтау жөніндегі әдістемелік басшылығы (екі тілде) 310
63 080 Химиялық қауіпті объектідегі және көліктегі авария кезінде химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (екі тілде) 170
64 081 Жер сілкінісі кезінде мүмкін болатын жағдайды бағалау әдістемесі 150 150
65 082 Шаруашылық объектілердегі АҚ құрылымдарының ішкі құрамымен сабақ жүргізу үшін ұсынылатын тақырып (екі тілде) 330
66 083 Объектілерде сейсможаттығу жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық 220
67 084 «Тауға баратындар үшін» туристерге, альпинистерге және таулы ауданда тұратын халыққа қар көшкіні және өзге де қауіпті құбылыстар кезіндегі сақтық шаралары туралы ұсыныстар 180
68 085 Лаңкестік акт қаупі кезінде лауазымды тұлғалар мен халықтың іс-әрекеттері жөніндегі жаднама, (екі тілде) 170
69 086 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, I бөлім (екі тілде) 300
70 087 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, II бөлім (екі тілде) 290
71 088 ТЖ зардап шегушіге псхологиялық көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, III бөлім, (екі тілде) 250
72 089 «Сіздің жанұяңызға арналған АҚ» халыққа арналған жаднама VI бөлім 280
73 090 «Байқаңыз: Сынап!» сынап төгілген кездегі халықтың әрекеті жөніндегі жаднама (екі тілде) 100
74 091 Мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 180
75 092 Мектепке дейінгі мекемелердің қызметкерлері мен балаларына арналған экстремалды жағдайда атқаратын әрекеттер жөніндегі тәжірибелік кеңестер 190
76 093 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 240
77 094 Облыс қала акваториясының үлгі паспорты 390
78 095 ТЖ жүйесінде қолданылатын орысша-қазақша терминдер сөздігі 190
79 096 Психологиялық көмек көрсету жөніндегі тәжірибелік ұсыныстар жинағы 190 190
80 097 ТЖ жағдайларында психикалық жай-күйді реттеу тәсілдері 170 170
81 098 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кезіндегі жағдайдың жай-күйінің біріңғай деректер банкін құру жөніндегі материалдар 310
82 099 Қалада (ауданда) Азаматтық қорғанысты енгізу мен ұйымдастыру әдістемелік ұсынымдар 380
IV. ТЖ бойынша шартты таңбалар мен белгілер
83 120 Шартты таңбалар мен белгілер (топографиялықкарталарүшін) 350 350
84 121 ТЖ бойынша шартты белгілер мен таңбалар: «жер сілкінген кездегі қауіпсіз орын», «шығу», «өрт сөндіргіш», «шылым шегетін орын», «шылым шекпеңіз», «кіруге болмайды», «ашық отты пайдалануға тиым салынады», «өрт сөндіру краны» 60
V. Электрондық таратуға арналған материалдар (CD дисктерде)
85 130 Шарттытаңбалар мен белгілер (топографиялықкарталарүшін)   300
86 131 АҚ бойыншаүлгіжоспарлары   300
87 132 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 300
88 133 АҚ және ТЖ бойынша нормативтік құқықтық актілер үлгісі   300
89 134 АҚ және ТЖ тақырыптары бойынша сабақ өткізуге арналған (слайдылар) әдістемелік материал (қазақ және орыс тілдерінде, екі дискіде) 600 600
90 135 Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламент (4 регламент, 2 тілде) 450 450
91 136 Химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (компьютерлік бағдарлама)   300
92 137 Сүңгуір жұмыстарындағы еңбек қауіпсіздігі тәртібі   300
93 138 Табиғи және техногенді сипаттағы жіктегіштерін және Бірыңғай деректер банкінің төтенше жағдайлардың ақпараттық-анықтамалық карточкаларының құрылымы   300
VI. Деректі бейнефильмдер
DVD дисктер: Қаз. тіл. Орыс тіл.  
94 150 «1948ж. - Ашхабад қ. жер сілкінісі»   300  
95 151 «1973ж. - Медеудегі сел»   300  
96 152 «1977ж. - Россия қонақ-үйіндегі өрт»   300  
97 153 «1985ж. – Жанып жатқан мұнай газ бұрқақтарын тоқтату» (шыққан жері Тенгиз, №37 ұңғыма)   300  
98 154 «1986ж. – Чернобль. Атом адамдары»   300  
99 155 «1986ж. – Чернобль. 20 жылданкейін»   300  
100 156 «1986ж. – Чернобль. Үлкен репортаж»   300  
101 157 «1986ж. - Адмирал Нахимов теплоходыныңопат болуы»   300  
102 158 «1988ж. - Армениядағы жер сілкінісі»   300  
103 159 «1989ж. – Ажал әкелген поезд»   300  
104 160 «1999ж. - Түркиядағы жер сілкінісі»   300  
105 161 «2004ж. – Цунами. Ажал толқындары»   300  
106 162 «2007ж. - ПРОТОН-М зымыран-тасымалдағышының авариясы»   300  
107 163 «2009ж. – Саяно-Шушенская ГЭС-індегі авария»   300  
108 164 «2009ж. – Күйік. Перм қ. өрт»   300  
109 165 «2009ж. – ШҚО. Қар құрсауында қалу, (екі тілде)» 300 300  
110 166 «2010ж. – Жалынға оранған жаз (РФ табиғи өрттері)»   300  
111 167 «2010ж. – Қайта туылған Қызылағаш»   300  
112 168 «2010ж. – Мексика шығанағындағы мұнай платформасының апаты»   300  
113 169 «2011ж. – Апокалипсис (Жапониядағы қайғы қасірет)»   300  
114 170 «2011ж. –Үшінші дүние жүзілік толқын»   300  
115 171 «2011ж. – Фокусима жаңа Чернобль»   300  
116 172 «2011ж. – Жапонияда бұрын болмаған жер сілкінісі»   300  
117 173 «2011ж. – Қайғылы круиз Қара круиз (Булгария теплоходының опат болуы)»   300  
118 174 «Қаһарлы планета. Жер сілкінісі»   300  
119 175 «Қаһарлы планета. Өрттер»   300  
120 176 «Жердің сілкінуі. Алып, күшті жанартау»   300  
121 177 «Апаттар куәгерлері»   300  
123 178 «Шар пішінді найзағай»   300  
124 179 «Сібір өзендерінің кері бұрылуы»   300  
125 180 «Дүлей зілзалалар (жер сілкінісі, цунами, дауыл)»   300  
126 181 «Бірінші көмек көрсету»   300  
127 182 Жер сілкінісіне қалай дайын болу керек   300  
Оқубейнефильмдер  
128 183 Психологиялық және эмоционалдықжағдайдыреттеу. Психологиялықжаттығулар жинағы (бірінші фильм) 300  
129 184 Тыныс алу мүшелері мен теріні қорғауға арналған жеке қорғану құралдарды пайдалану ережесі. Балаларды қорғау камерасы (екінші фильм) 300  
130 185 Дүлей зілзалаға қалай дайындалуға болады. Дабыл қобдишасы (үшінші фильм) 300  
131 186 Террористік акт туындағанда жғне қаупі кезіндегі халықтың іс-әрекеттері. Телефонмен жасалатын терроризм (төртінші фильм) 300  
132 187 АҚ имараттарында халықтың өзін ұстау ережесі. Панаханаларға орналастыру (бесінші фильм) 300  
134 188 Дозиметриялықбақылау (алтыншы фильм) 300  
135 189 АИ-2 жеке дәрі қобдишасы (жетінші фильм) 300  
136 190 Абайла: сынап! (сегізінші фильм) 300  
137 191 Жарылғыш затқа ұқсайтын заттың табылуы кезіндегі әрекеттер (тоғызыншы фильм) 300  
138 192 Жалпы әскери қорғану жиынтығының тағайындалуы (оныншы фильм) 300  
139 193 Комбинезон түріндегі жалпы әскери қорғану топтамасын (ЖҚТ) пайдалану (он бірінші фильм) 300  
140 194 Химиялық барлау әскери аспаптары (ХБӘА) қолдану (он екінші фильм) 300  
141 195 Тұрмыстық өрттердің алдын алу (он үшінші фильм) 300  
142 196 Азаматтық газқағарлар және оларды қолдану (он төртінші фильм) 300  
143 197 Жер сілкінісі кезіндегі халықтың іс-әрекеті (он бесінші фильм) 300  
144 198 Психологиялық слайд шоу 450 450  

Бөлшек сауда бағасы 2014 жылғы ҚҚС ескере отырып көрсетілген

Осы нұсқаулықтарды қолма-қол ақшаға немесе аударым арқылы алуға болады. Алдын ала өтініш және кепілдік хат және қойылған төлем бойынша көрсетілген басылымдар тапсырыс берушіге курьерлік жеткізу қызметі арқылы жіберіледі. Жеткізу құны өнімді төлеуге арналған шотқа қосылады.

Біздің мекен-жайымыз:

050040, Алматы қ., И.Байзақов к-сі, 300

тел.: 8 (727) 394-56-38; 274-78-12; факс: 274-89-33.

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.tg-oku.kz

«Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС

Банк реквизиттері: РНН 600400103650; ИИК KZ758560000005255364;

в АО «БанкЦентрКредит»; КБe 16; БИК KCJBKZKX; БИН990540004163.

Азаматтық қорғаныс Республикалық оқу-әдістемелік орталығында наурыз айында оқыған тыңдаушылардың маңызды санаттарының бірі  - өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары (ӨС ж АҚЖ) қызметінің облыстық, қалалық Мемлекеттік мекемелері басшылары және төтенше жағдайлар жөніндегі Басқармалар мен төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімдердің басшылары болып табылады. 

Аталған санаттағы тыңдаушылар өткізілетін сабақтардың сапасының маңызын және олардың кәсіби білімі мен дайындық деңгейлерін түсіне білді, сабақтардың тақырыптарының оқыған топтардың кәсіби ерекшеліктеріне сәйкес өзгешеліктері бар.  Сабақ кіріспе тест сынағынан басталды. Тест сынақтарының нәтижесі кейбір бағыттар бойынша тыңдаушылардың жеткілікті дайындықсыз екенін көрсетті. Тест сынақтарының нәтижесін талдағаннан кейін  сабақ бағдарламасына, онда тыңдаушыларға қиындық тудырған тақырыптарды қосымша үйренуге бағытталған өзгертулер енгізілді. Семинарға  қатысушыларға тек қана  лекциялар оқылып қойған жоқ, сабақтарға қоса  слайд шоулар және  оқу фильмдері көрсетілді, сондай-ақ тәжірибелік сабақтар өткізілді. Бұл сабақтарда тыңдаушылар, еліктеу, көз алдына елестету аймақтарында, радиациялық-химиялық зақымдану аймақтарында, жеке қорғаныс құралдарын және РХР аспаптарын пайдаланып тапсырмалар орындады, азимут бойынша жұмыс істеді, зақымдану көздерін іздестірді, алғашқы дәрігерлік көмек және психологиялық көмек көрсетті.
Семинар аяқталғаннан кейінгі сынақ нәтижелері, тыңдаушылардың білім деңгейінің айтарлықтай көтерілгенін және сабаққа кіріспе тест сынағының мәліметтерін ескеретін түзету енгізу, әдістемесінің дұрыс нәтиже беретінін көрсетті.
DSC04152__ DSC04303__

Оқытушы: А.И. Бондарев

«Азаматтық қорғау туралы» жаңа Заңның қабылдануына байланысты Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығында (әрі қарай - Орталық) бүкіл оқу процесі жаңа заң негізінде қайтадан құрылды. Бұл үшін орталықтың оқытушылары орасан зор оқу-әдістемелік жұмыстарын жүргізді. Жаңа оқу жоспарларын, сұрақтарын, слайдыларын жасау, тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған жұмыстар. Атап айтқанда, радиациялық-химиялық барлаудың заманауи аспаптары бойынша.
Барынша сапалы үйрету және жекелеген баптар мен бөлімдерді түсіндіру үшін, барлық оқытушылар уақытының басым бөлігін заңды түсіндіруге арнайды.  Өткізілген жедел-сұрақ сауалдары мен бақылау тест сынақтары көптеген тыңдаушылар жаңа заң туралы ақпаратты мүлде білмейтінін көрсетті. Жаңа заңнаманы үйрету бойынша, тыңдаушылардың өз бетімен жұмыс жасауы мақсатында Орталықта «Азаматтық қорғау туралы»Заң талаптарына сәйкес, әр түрлі түсіндірме және ақпараттық материалдарды, сондай-ақ оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығару және тарату жөнінде белсенді жұмыс жүріп жатыр.

dgo2 dgo3


АҚ РОӘО оқытушысы   Кулумбетова Х.А.

21-24 шілде айның аралығында Астана қаласында Төтенше жағдай департаментінде азаматтық қорғаныс  оқу- әдістемелік республикалық орталығының оқуы өтті. Оқу үдерісі жергілікті органдар мүшелерінің арасында өткізілген "Халықты азаматтық қорғаныс саласында ең үздік оқытушы байқауымен аяқталды" Байқау 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің жеңімпаздары байқаудың екінші бөліміне жолдама алған қатысушылар. Байкау комиссиясы арнайы азаматтық қорғаныс тақырыбында дайындалған ең үздік әдістемелік жұмыстарын іріктеп анықтау міндеті болды. Байқаудың қатысушыларының жұмыстарын ұсынылғанннан кейін байқау комиссиясымен қортындылар жасалды:
1. Зерттеме бойынша әдістемелік кепілдеме - тақырыбы: "Азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесі. Төтенше жағдайлар комиссиясы."Турусбекова З.А. - Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдай департаментінің бас маманы.
2. Зерттеме бойынша әдістемелік кепілдеме - тақырыбы: "Мылқау бәле - қазаларды, аппатарды жою үдерістеріннен басқару - лауазымының іс - әрекеті. Ахуалдық дағдарыс орталығы."Козубова И.В. - Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдай департаментінің бас маманы.
3. Жаднама және бүктеменің зерттемесі бойынша - тақырыбы "Төтенше жағдайлар туындаған кездегі іс - әрекет заңдылығы" Оразалина Р.Х. - Павлодар облысының Төтенше жағдай департаментінің бас маманы.
Байқау комиссиясының төрағасы " Қазақстан Республикасының ТЖМ, Азаматтық қорғаныс департаментінің"директоры Джумашев Ж.К. байқаудың жеңімпаздарын дипломмен жәнеде бағалы сыйлықтарымен марапаттады.
Оқу бөлімнің бастығы Вафина Т.К.
Тіркеу нөмірі Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
I. Нормативтік-құқықтық және нормативтік құжаттар Қаз. Орыс
1 001 Азаматтық қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілер жинағы. (Заңдар) 520 520
2 002 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы нормативтік-құқықтық актілер жинағы. (ҚР Үкіметінің Қаулылары) 440 440
3 003 ҚР АҚ енгізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 540 540
4 004 АҚ құрылымдары және оларды материалдық-техникалық құралдармен жабдықтаудың мөлшерлі нормалары туралы нұсқаулық 280 280
5

005

006

 

007

008

- ұйымдардағы кешендік оқу;

- АҚ құрамаларымен тактикалық-арнайы оқу (екі тілде);

- ұйымдардағы объектілік жаттығулар (екі тілде);

- ұйымдардағы командалық-штабтық оқу (екі тілде)

жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық.

300

260

280

300

6 009 Көшіру шараларын жүргізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 280 280
7 010 Бейбіт және соғыс уақытында АҚ қорғаныс ғимараттарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық 220 220
8 011 АҚ инженерлік-техникалық шаралар жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 390
9 012 Азаматтық қорғаныс мүддесінде қорғану құралдарындағы қажеттілікті айқындау туралы нұсқаулық (екі тілде) 70
10 013 Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері (екі тілде) 280
11 014 Өнеркәсіптік объектілердегі қауіпсіздік Декларациясын өңдеу Ережесі. Өнеркәсіптік объектілерде қауіпсіздік Декларациясын құқықтық сараптау Ережесі. 300
12 015 ҚР-дағы өрт қауіпсіздік Ережесі. 440 440
13 016 Ормандағы өрт қауіпсіздігі Ережесі. 240
14 017 ТЖ қауіп-қатері, туындауы қауіпі немесе туындауы кезінде ақпарат ұсыну тәртібі туралы Ереже. ТЖ критерийлері (екі тілде) 190
15 018 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ болғанын негіздейтін материалдарды ұсыну Ережесі 80
16 019 ТЖ қаупінің деңгейін айқындау және бағалау қағидасы 50
17 020 ТЖ қаупі деңгейлерінің өлшемшарттары 330 330
18 021 Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы ақпарат мониторингінің және халықты хабардар етудің мемлекеттік жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидалары 190
Тіркеу нөмірі Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
Қаз. Орыс
19 022 Тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидалары 150
20 023 Қазақстан Республикасының әскери доктринасы 190
21 024 Өрт, өнеркәсіптік қауіпсіздік және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында жатпайтын объектілер үшін тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері 300
22 025 «Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 280
23 026 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 50
24 027 Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайларды жою бойынша әрекеттер жоспарларының құрылымы 80
25 028

Дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерде

өрттерді сөндіру қағидалары

50
26 029 Қазақстан республикасының су айдындарындағы қауіпсіздік қағидалары 160
II. Оқу-әдістемелік оқулықтар
27 030 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы 450 450
28 031 АҚ құрылымдары командирінің анықтамалығы 480 480
29 032 Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
30 033 ЖЖМ қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 210
31 034 Медицина қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 440
32 035 Жол және көпір қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
33 036 Сауда және азық-түлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (2 тілде) 190
34 037 Инженерлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
35 038 Қоғамдық тәртіпті қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
36 039 Хабарландыру және байланыс қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
37 040 Көлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 380
38 041 Энергетикалық қызмет лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
39 042 Техникалық қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 220
40 043 Радиациялық және химиялық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 410
Тіркеу нөмірі Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
Қаз. Орыс
41 044 Өртке қарсы қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 220
42 045 Ақпараттық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 320
43 046 АҚ Республикалық қызметтері туралы ереже (екі тілде) 220
44 047 Ұйымдарда АҚ жөніндегі сабаққа арналған оқу құралы 440 440
45 048 «Құтқарушы» Оқу құралы. I – кітап (екі тілде) 500 500
46 049 «Құтқарушы» Оқу құралы. II – кітап (екі тілде) 540 540
47 050 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 1 - Кітап, (екі тілде) 540 540
48 051 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 2 - Кітап, (екі тілде) 440 440
49 052 Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу құралы (медициналық білім негіздері) 320 320
50 053 «Бастаушы сүңгуірге» оқу құралы 250 250
51 054 АҚ лауазымды тұлғаларының функционалдық қызметтері (екі тілде) 380
52 055 АҚ құрылымдарының ішкі құрамы мен командирлерінің функционалдық қызметтері 380 380
53 056 Табиғи және техногенді сипаттағы аймақтық және ғаламдық төтенше жағдайларды жою кезінде дағдарыстық басқару алгоритмі 210
54 057 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сыныптарына Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы (1-4 сыныптар) 200 200
55 058

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

1-бөлім (5-9 сыныптар)

380 380
56 059

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

2-бөлім (5-9 сыныптар)

380 380
57 060

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

(10-11 сыныптар)

440 440
III. Әдістемелік нұсқаулықтар және жаднамалар
58 070 АҚ мәселелері бойынша жұмысшыларды және қызмет-керлерді дайындау және оқыту жөніндегі ШН АҚ басты-ғына көмек ретіндегі әдістемелік нұсқаулар (2 тілде) 410
Тіркеу нөмірі Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
Қаз. Орыс
59 073 Жалпы білім беретін мектептерде АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 320
60 074 Ұйымдарда сел жаттығуларын жүргізу және дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 190
61 075 Барлық түрдегі жалпы білім беретін жалпымектептік сейсможаттығу жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 90 90
62 076 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерде «Балаларды қорғау күнін» өткізу тәртібі туралы әдістемелік нұсқаулық 130 130
63 077 Өндірісте ҚӘУЗ-ді пайдаланатын көршілес химиялық қауіпті нысандағы авария кезінде жалпы білім беретін барлық үлгідегі мектептердегі жаттығуларға даярлық және өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 240
64 078 ҚР АҚ жеке қорғаныс құрал-жабдықтарын жарамсыздыққа жатқызу және тізімнен шығару тәртібі 140
65 079 Азаматтық қорғаныстың ұзақ сақталатын арнайы мүлкін сақтау жөніндегі әдістемелік басшылығы (екі тілде) 310
66 080 Химиялық қауіпті объектідегі және көліктегі авария кезінде химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (екі тілде) 170
67 081 Жер сілкінісі кезінде мүмкін болатын жағдайды бағалау әдістемесі 150 150
68 082 Шаруашылық объектілердегі АҚ құрылымдарының ішкі құрамымен сабақ жүргізу үшін ұсынылатын тақырып (екі тілде) 330
69 083 Объектілерде сейсможаттығу жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық 220
70 084 «Тауға баратындар үшін» туристерге, альпинистерге және таулы ауданда тұратын халыққа қар көшкіні және өзге де қауіпті құбылыстар кезіндегі сақтық шаралары туралы ұсыныстар 180
71 085 Лаңкестік акт қаупі кезінде лауазымды тұлғалар мен халықтың іс-әрекеттері жөніндегі жаднама, (екі тілде) 170
72 086 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, I бөлім (екі тілде) 300
73 087 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, II бөлім (екі тілде) 290
74 088 ТЖ зардап шегушіге псхологиялық көмек көрсету жөнін-дегі халыққа арналған жаднама, III бөлім, (екі тілде) 250
75 089 «Сіздің жанұяңызға арналған АҚ» халыққа арналған жаднама VI бөлім 280
Тіркеу нөмірі Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
Қаз. Орыс
76 090 «Байқаңыз: Сынап!» сынап төгілген кездегі халықтың әрекеті жөніндегі жаднама (екі тілде) 100
77 091 Мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 180
78 092 Мектепке дейінгі мекемелердің қызметкерлері мен балаларына арналған экстремалды жағдайда атқаратын әрекеттер жөніндегі тәжірибелік кеңестер 190
79 093 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 240
80 094 Облыс қала акваториясының үлгі паспорты 390
81 095 ТЖ жүйесінде қолданылатын орысша-қазақша терминдер сөздігі 190
82 096 Психологиялық көмек көрсету жөніндегі тәжірибелік ұсыныстар жинағы 190 190
83 097 ТЖ жағдайларында психикалық жай-күйді реттеу тәсілдері 170 170
84 098 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кезіндегі жағдайдың жай-күйінің біріңғай деректер банкін құру жөніндегі материалдар 310
87 099 Қалада (ауданда) Азаматтық қорғанысты енгізу мен ұйымдастыру әдістемелік ұсынымдар 380
88 102 Қауіпті табиғи процестердің тәуекелдерін және олардың халыққа, жергілікті деңгейдегі аумақтарға тигізетін әсерін бағалау бойынша әдістемелік ұсыныстар 300
IV. ТЖ бойынша шартты таңбалар мен белгілер
89 120 Шартты таңбалар мен белгілер (топографиялық карталар үшін) 350 350
91 121 ТЖ бойынша шартты белгілер мен таңбалар: «жер сілкінген кездегі қауіпсіз орын», «шығу», «өрт сөндіргіш», «шылым шегетін орын», «шылым шекпеңіз», «кіруге болмайды», «ашық отты пайдалануға тиым салынады», «өрт сөндіру краны» 60
V. Электрондық таратуға арналған материалдар (CD дисктерде)
92 130 Шартты таңбалар мен белгілер (топографиялық карталар үшін)   300
93 131 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 300  
94 133 Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламент (4 регламент, 2 тілде) 450 450
95 134 Химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (компьютерлік бағдарлама)   300
96 135 Сүңгуір жұмыстарындағы еңбек қауіпсіздігі тәртібі   300

 

 

Тіркеу

 

Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары

 

Бағасы (теңге)

Қаз. Орыс
VI. Деректі және ғылыми-танымал бейнефильмдер
DVD дисктер: Қаз. тіл. Орыс тіл.
97 150 «1948ж. - Ашхабад қ. жер сілкінісі»   300
98 151 «1973ж. - Медеудегі сел»   300
99 152 «1977ж. - Россия қонақ-үйіндегі өрт»   300
100 153 «1985ж. – Жанып жатқан мұнай газ бұрқақтарын тоқтату» (шыққан жері Тенгиз, №37 ұңғыма)   300
101 154 «1986ж. – Чернобыль. Атом адамдары»   300
102 155 «1986ж. – Чернобыль. 20 жылдан кейін»   300
103 156 «1986ж. – Чернобыль. Үлкен репортаж»   300
104 157 «1986ж. - Адмирал Нахимов теплоходының опат болуы»   300
105 158 «1988ж. - Армениядағы жер сілкінісі»   300
106 159 «1989ж. – Ажал әкелген поезд»   300
107 160 «1999ж. - Түркиядағы жер сілкінісі»   300
108 161 «2004ж. – Цунами. Ажал толқындары»   300
109 162 «2007ж. - ПРОТОН-М зымыран-тасымалдағышының авариясы»   300
110 163 «2009ж. – Саяно-Шушенская ГЭС-індегі авария»   300
111 164 «2009ж. – Күйік. Перм қ. өрт»   300
112 165 «2009ж. – ШҚО. Қар құрсауында қалу, (екі тілде)» 300 300
113 166 «2010ж. – Жалынға оранған жаз (РФ табиғи өрттері)»   300
114 167 «2010ж. – Қайта туылған Қызылағаш»   300
115 168 «2010ж. – Мексика шығанағындағы мұнай платформасының апаты»   300
116 169 «2011ж. – Апокалипсис (Жапониядағы қайғы қасірет)»   300
117 170 «2011ж. –Үшінші дүние жүзілік толқын»   300
118 171 «2011ж. – Фокусима жаңа Чернобыль»   300
119 172 «2011ж. – Жапонияда бұрын болмаған жер сілкінісі»   300
120 173 «2011ж. – Қайғылы круиз Қара круиз (Булгария теплоходының опат болуы)»   300
121 174 «Қаһарлы планета. Жер сілкінісі»   300
122 175 «Қаһарлы планета. Өрттер»   300
123 176 «Жердің сілкінуі. Алып, күшті жанартау»   300
124 177 «Апаттар куәгерлері»   300
125 178 «Шар пішінді найзағай»   300
126 179 «Сібір өзендерінің кері бұрылуы»   300
127 180 «Дүлей зілзалалар (жер сілкінісі, цунами, дауыл)»   300
128 181 «Бірінші көмек көрсету»   300
129 182 Жер сілкінісіне қалай дайын болу керек   300
Оқу бейнефильмдер
130 183 Психологиялық және эмоционалдық жағдайды реттеу. Психологиялық жаттығулар жинағы (бірінші фильм, 2 тілде) 300
Тіркеу Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
Қаз. Орыс
131 184 Тыныс алу мүшелері мен теріні қорғауға арналған жеке қорғану құралдарды пайдалану ережесі. Балаларды қорғау камерасы (екінші фильм, 2 тілде) 300
132 185 Дүлей зілзалаға қалай дайындалуға болады. Дабыл қобдишасы (үшінші фильм, 2 тілде) 300
133 186 Террористік акт туындағанда жғне қаупі кезіндегі халықтың іс-әрекеттері. Телефонмен жасалатын терроризм (төртінші фильм, 2 тілде) 300
134 187 АҚ имараттарында халықтың өзін ұстау ережесі. Панаханаларға орналастыру (бесінші фильм, 2 тілде) 300
135 188 Дозиметриялық бақылау (алтыншы фильм, 2 тілде) 300
136 189 АИ-2 жеке дәрі қобдишасы (жетінші фильм, 2 тілде) 300
137 190 Абайла: сынап! (сегізінші фильм, 2 тілде) 300
138 191 Жарылғыш затқа ұқсайтын заттың табылуы кезіндегі әрекеттер (тоғызыншы фильм, 2 тілде) 300
139 192 Жалпы әскери қорғану жиынтығының тағайындалуы (оныншы фильм, 2 тілде) 300
140 193 Комбинезон түріндегі жалпы әскери қорғану топтамасын (ЖҚТ) пайдалану (он бірінші фильм, 2 тілде) 300
141 194 Химиялық барлау әскери аспаптары (ХБӘА) қолдану (он екінші фильм, 2 тілде) 300
142 195 Тұрмыстық өрттердің алдын алу (он үшінші фильм, 2 тілде) 300
143 196 Азаматтық газқағарлар және оларды қолдану (он төртінші фильм, 2 тілде) 300
144 197 Жер сілкінісі кезіндегі халықтың іс-әрекеті (он бесінші фильм, 2 тілде) 300
145 198 АИ-4 жеке дәрі қорапшасы ( он алтыншы фильм 2 тілде, 2 тілде) 300
146 199 Ұзақ қысылып жату синдромы кезінде алғашқы көмек көрсету (он жетінші фильм 2 тілде.) 300
147 200 Клиникалық өлім кезінде алғашқы көмек көрсету (он сегізінші фильм, 2 тілде.) 300
148 201 ТЖ кезінде психологиялық көмек көрсету(он тоғызыншы фильм, 2 тілде.) 300
149 202 Мексика шығанағында мұнай төгілу бойынша аварияның себебі ( жиырмасыншы фильм, 2 тілде.) 300
150 203 Психологиялық слайд шоу 450 450
Бөлшек сауда бағасы 2014 жылдың III тоқсанмен ҚҚС ескере отырып көрсетілген.
Осы нұсқаулықтарды қолма-қол ақшаға немесе аударым арқылы алуға болады. Алдын ала өтініш және кепілдік хат және қойылған төлем бойынша көрсетілген басылымдарды тапсырыс берушіге курьерлік жеткізу қызметі арқылы жіберіледі. Жеткізу құны өнімді төлеуге арналған шотқа қосылады.
ҚР ІІМ ТЖК «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰСЫНЫС
А) 2014 жылға Азаматтық қорғау саласында басшы құрамдар мен мамандардың біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету
Оқыту нысаны: семинарлар- тренингтер
Семинардың өткізілетін орны: Алматы қ., Байзаков к-сі 300, Бұқар-
Жырау көшесінің қиылысы
Семинардың ұзақтығы: 5 оқу күні (дүйсенбі-жұма)
Оқу уақыты: күн сайын 825тен 1700дейін
Оқып-үйренетін материалдың көлемі: 22 тақырып (40 оқу сағаты)
Оқуды ұйымдастыру:
- соңынан көрсетілген қызметке ақы төлей отырып, оқуға тапсырма беру;
- келген тыңдаушыларды тіркеуге алу және сабаққа қатысқанын журналда белгілеу;
- тыңдаушылардың өз бетімен дайындалуы үшін Орталықтың кітапханасы ұсынылады;
- тыңдаушыларды қажетті оқу үлестіру материалдарымен қамтамасыз ету;
- Орталықтың кітап киоскісінен 70-тен артық әр түрлі тақырыптағы оқу-әдістемелік әдебиеттерін, көрнекі құралдарды, жаднамаларды, нұсқаулықтарды, азаматтық қорғау саласында ұсыныстар мен бейнефильмдерді (қазақ және орыс тілдерінде) және басқаларды есептеме қаржылық құжаттарды ұсына отырып, сатып алу мүмкіндігі;
- сабақтар арасындағы үзілістерде кофе-брейк, кешенді түскі ас.
Оқыту әдістері:
- Азаматтық қорғаудың Мемлекеттік жүйелері тапсырмасымен, азаматтық қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық, нормативтік құжаттармен таныстыру және түсіндіру;
- арнайы жабдықталған бөлмелерде тәжірибелік сабақтарды өткізу;
- іскерлік ойында рөлмен (командалық-штабтық оқу-жаттығуы) қатысу:
"төтенше жағдайлар оқиғасында әрекет ету";
- ТЖ тақырыптары бойынша тыңдаушылармен күтпеген жағдайларды
шешу;
- мамандардан түсініктеме ала отырып, оқу-жаттығу және деректі бейнефильмдерді көру;
- тыңдаушылардың оқу материалдарын жақсы меңгеруі үшін күн сайын психологиялық тренингтерді өткізу;
-оқылатын тақырыптар бойынша қосымша консультациялар.
Семинар - тренингтен күтілетін нәтижелер:
- Азаматтық қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың негізгі талаптарын білу, сондай-ақ ТЖ алдын алу және жою жөніндегі шараларды ұйымдастыру;
- жағдайды таразылай білу және ТЖ-ны жоюға шешімдер қабылдау;
- ТЖ-да өзіне және өзара көмек көрсете білу;
- ТЖ-да зардап шегушілерге психологиялық көмек көрсету, сондай-ақ релаксация амалдарын орындау дағдыларын меңгеру.
Тест сынағын жақсы тапсырғандарға "СЕРТИФИКАТ" беріледі.
"Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 4 бабының, 1 тармағының, 8 тармақшасына сәйкес, семинарға қатысудың ақысы және оқу-әдістемелік материалдарды сатып алуы аталған Заңның нормаларын қолданбай жүзеге асырылады.
 
 
 
ҚР ІІМ ТЖК «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС
Б) 2014 жылға Азаматтық қорғау құрылымдары командирлерінің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету
Оқыту нысаны: семинарлар- тренингтер
Семинардың өткізілетін орны: Алматы қ., Байзаков к-сі 300, Бұқар-Жырау
көшесінің қиылысы
Семинардың ұзақтығы: 5 оқу күні (дүйсенбі-жұма)
Оқу уақыты: күн сайын 8 25тен 17 30 дейін
Оқып-үйренетін материалдың көлемі: 40 оқу сағаты
Семинар - тренингтен күтілетін нәтижелер:
- АҚ және ТЖ мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;
- Шаруашылықпен айналысатын объектіде азаматтық қорғау саласын ұйымдастыра білу;
- ТЖ аумағында әрекет ету алгоритмін үйрену, КШО-ға іс жүзінде қатысу;
- Толымдау тәртібін білу және АҚ құрылымдарын материалдық-техникалық жабдықтау;
- РХБ аспаптарын, ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын қолдана білу;
- АҚ құрылымдары командирлерінің және АҚ штаб басшыларының лауазымдық міндеттерін зерделеу;
- Объекті АҚ жоспарларын жасаумен танысу;
- "АҚ құрылымдары командирінің анықтамалығымен" қамтамасыз ету;
- ТЖ жағдайларында психологиялық және медициналық көмек көрсету дағдыларын меңгеру;
- Азаматтық қорғау саласында бастауыш материалдармен танысу:
Заңдар, нұсқаулықтар, жаднамалар, бейнефильмдер, әдістемелік ұсынымдар;
- Азаматтық қорғау саласында жазылатын журналмен таныстыру.
 
Ескерту:
"Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 4 бабының, 1 тармағының, 8 тармақшасына сәйкес, семинарға қатысудың ақысы және оқу-әдістемелік материалдарды сатып алуды аталған Заңның нормаларын қолданбай жүзеге асырылады.
Почтаның мекен-жайы: 050040, Алматы қ. , И. Байзақов көшесі, 300
Телефоны: 8-(727) 274-64-26 - қабылдау бөлмесі
8-(727) 394-56-36 - оқу бөлімі
8-(727) 391-22-54 - бухгалтерия
8-(727) 394-56-38 - оқу әдістемелік бөлімі
Факс: 8-(727) 274-89-33
Электр. пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tg-oku.kz
 
Банк реквизиттері: РНН 600400103650; ИИК КZ758560000005255364;
АО "БанкЦентрКредит"; КБe 16; БИК KСJBKZKX; БИН990540004163.