Дата Аты Құжатқа сілтеме Құжат туралы ақпарат
875 2014-08-06 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000875  
867 2014-07-25 «Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары туларының сипаттамасын бекiту туралы» http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000867  
1449 2004-09-29 Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U040001449_  
446 2000-09-15 «Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басшы құрамы антының мәтiнiн бекiту туралы» http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U000000446_  
2541 1995-10-19 Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының құрылымын жетiлдiру туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002541_