Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидалары

Құжатты көшіру


Өндірістік объектілердегі өрт қатерінің есептік шамаларын анықтау әдістемесі